Kik vagyunk

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY létrejöttének a története

DSZET

Magunkról

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY   egy jótékonysági szervezet, melynek célja Szederkény község idős, alacsony jövedelmű, anyagi támogatásra, segítő kézre megértésre szoruló polgárainak segítése kényelmük, egészségük és jó közérzetük javítása érdekében a következő években.

A DSZET (röviditve) egy jótékonysági civil szervezet, amelyet 2019. február 7-én jegyeztek be a Fővárosi Bíróságon.

A jótékony célú alapítvány létrehozásáról a néhai PETZ JÁNOS (PETZ JÁNOS) végrendeletében rendelkezett, Ö maga is Szederkényből származott, és akinek életútja fiatalként Kanadába vezetett, de a kinti élete folytán sohasem felejtette el szülőfaluját és szeretteit.

Ez a hűség és szeretet szülőfalujának iránt és az idősödő, segítségre szoruló lakói megsegítése késztette arra, hogy meghozza ezt a nagylelkű döntést.

Az Alapítvány kezdeti munkája

Az alapítvány pénzügyi struktúrájának kialakítása után a jótékonysági tevékenységet következőképpen tudta felépíteni:

- helyi képviselet biztosítása
- együttműködési megállapodást kössön a helyi önkormányzat vezetésével
- készítsen listát Szederkény kedvezményezettjeiről, akiknek a jótékonysági szolgálat segítséget nyújt
- megismertesse az alapítványi munkát Szederkény szegény idős lakosságával
- érdeklődni a rászoruló idősek lényeges igényeiről
- készítsen stratégiát az adománygyűjtéshez
- események közzététele a helyi újságokban
-honlap létrehozása, amely tájékoztatja a nyilvánosságot az Alapítvány jótékonysági rendezvényeiről és tevékenységeiről. 

Néhai Petz János személye, élete röviden

Néhai Petz János 1927. július 07. napján Szederkény községben született. A II. Világháború befejezésekor 13 éves korában elhagyta Magyarországot és kivándorol Ausztriába, majd néhány hónap után tovább vándorol Németországban, ahol a háború után a menekültek fogadására kialakított menekült táborba került elhelyezésre.

Az 1950 évek elején kivándorol Kanadába, ahol a nyugatkanadai Vancouver város környékén telepedett le, onnantól kezdve John Petz néven lett ismert.

Petz János fiatal emberként érkezett ki Kanadába. Szorgalmas ember hírében állott, akit minden érdekelt, sokat olvasott, tanult, fejlesztette magát. Kipróbálta a tehetségét az ingatlan fejlesztés terén is, az ingatlanok iránt kifejtett érdeklődése alapozta meg a későbbi vagyonát a jól kezelt befektetései révén.

Petz János a Magyarországon élő hozzátartozóival, közel a halála napjáig tartotta a kapcsolatot. Sajnos Petz János utódlás nélkül halt meg 2018. augusztus 13. napján.  

Szülőfaluja, Szederkény község lakóiról való gondoskodása

Szent-Lőrinc templom

Szederkény madártávlatból

Petz János Kanadában jó körülmények között élt, ezért elhatározta, hogy végrendeletben a vagyona egy része erre a célra történő felhasználásával egy szegénység ellenes alapítvány létrehozásáról fog rendelkezni, a fiatal korában elhagyott, de általa azóta is nagyon szeretett Szederkény község időskorú rászorulóinak megsegítésére, ezzel is könnyebbé akarván tenni sorsukat.

Szederkény község Baranya megyében az 57. számú főút mentén Pécs és Mohács között a Karasica patak jobb és bal partján egy völgyben helyezkedik el.

A község több mint 745 éves múltra tekint vissza, a falu először 1272-ből származó Árpádkori oklevélben szerepelt, amelyben Szolnok (Zoulnuk) nembeli Péter V. István királytól engedélyt kapott, hogy Szederkényt a Szent keresztről elnevezett templomával együtt a nyulak szigeti (ma Margit-sziget) apácákra hagyja. Az okmány említi, Nyomja Szederkény felé eső hídját, amely a Krassó vagy Karasó (ma Karasica) patakon vezetett át. Valószínűsíthető, hogy a település a 13. század közepén jöhetett létre a tatárjárás után. A 15. századig az Óvári család, a 16. században Török Bálint, a 17. században Zrínyi Ádám birtoka volt. A 18. század elején a birtokviszonyok rendezése után Szederkény a pécsváradi apátsághoz került. A régi feljegyzések alapján Zederkyn és Namja, később Szederkény és Nyomja néven szerepelt. Az említett két település a II. világháború után 1948-ban egyesült Szederkény néven. 

Az Alapítvány és tevékenysége

Petz János akarata 2019. február 7. napjával teljesült, megalakult és bejegyzésre került a DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 20. 1.em.10A) amely szervezet alapítványként fejti ki az alapító akarata szerinti segítő tevékenységeit.

Az Alapítvány tagjai:

LUYDMILA MEYERS alapító a kuratórium elnöke
SZABÓ MÁRIA ERZSÉBET kuratóriumi tag
Dr. SZABÓ GYÖRGY LÁSZLÓ kuratóriumi tag

A missziónk: a magyarországi Szederkény település hátrányos helyzetben lévő idősebb lakosai életminőségének javítása, a jövőbeni segítségnyújtás és az idős rászorulókról történő gondoskodás.

Szederkény Város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője és szociális munkás segítsége.

Az Alapítvány ügyvezető igazgatói köszönetüket fejezik ki az önkormányzat igazgatási szervének, amiért segítő kezet nyújtott a Szeretetszolgálatnak az ajándékadományok szétosztásában a város hátrányos helyzetű idősei között. Különösen Ulbert Renáta alpolgármester asszonynak, Dr. Szlávecz Tamás főjegyzőnek és nem utolsósorban Rott Ottóné Magdi asszonynak, aki a logisztikát szervezte és az élelmiszercsomagok kiosztásában segédkezett.

Külön köszönet a CBA élelmiszerbolt vezetőjének, Czigler Zoltán úrnak és csapatának az ajándékcsomagok ingyenes elkészítésében és kiosztásában.

A fent említett tisztek együttműködése és segítsége nélkül nagyon nehéz lett volna ezt a küldetést teljesíteni.

Az Alapítvány ügyvezető testülete köszönetét fejezi ki Szederkény korábbi polgármesterének, Hergenrőder János úrnak, aki a város közigazgatási szerve nevében 2019-ben együttműködési megállapodást kötött a Duna Szegénységellenes Társadalmi Alapítvánnyal.

Hogyan segíthet

Így segítheti a DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY küldetését

Az alapító akaratának és az alapítvány missziójának megfelelően az életminőségük javítása céljából a helyi időskorú rászoruló személyeket segíteni kívánja, ezért bátorítani szeretnénk mindenkit, hogy keresse meg szervezetünket a 06-70-389-7929 telefonszámon vagy e-mailben a charity@danubecharity.hu címen vagy személyesen az Önkormányzati épületben Rott Ottóné Magdit, aki helyben meghallgatja a segítségre szorulókat igényeit.

Az alapítványunk nyitott az adományok fogadására legyen az pénzbeli vagy természetbeni adomány. Kérjük az adományozni kívánókat, hogy az alapítvány képviselőivel vegyék fel a kapcsolatot. 

Adományozás

Jótékonykodó Alapítványunk felkeres minden Hivatásbelit, Vállalkozót, Üzletembert, Jóakaratú Hölgyet és Urat, bárhol is legyen lakóhelyük ebben globális világunkban, hogy kérésünkre anyagilag vagy más módon támogassa Szederkény község rászoruló időseit.

A Danube Szegénység Ellenes Társaság Alapítvány küldetése valóban, hogy segítse a szegény és hátrányos helyzetű idős szederkényi lakókat életminőségük javításában hátralévő életéveikben, és a legelőnyösebb módon gondoskodjon róluk, például gyógyszerekkel, vitaminokkal, élelmiszerrel és egyéb alapvető anyagi forrásokkal ezzel is támogatva őket a mindennapi életükben.

Biztosíthatjuk Önöket, hogy az Önök jószándékú és nemes közreműködése minden bizonnyal melegséget hoz a kedvezményezettjeink listáján szereplő 62, többségében özvegy idős hölgy szívében.

Együttérzéssel hallgattuk ezeknek a szegény idős hölgyeknek és uraknak a megpróbáltatásait, és a kedvesség legkisebb gesztusa is mindig hálakönnyeket csal a szemükbe.

Az Önök adománya nagyban segíti Jótékonysági küldetésünk teljesítését.

Kérjük a segítő szándékú hozzájárulását az Alapítvány a:

Budapest Bank
1139 Budapest,
Váci út 193.

által vezetett számlaszámra szíveskedjen utalni: 

DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

Telefon: +36 70 389 7929                                                                                                                                                                Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10101353-26260000-01005008
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 20. 1. 10/A.                                                                                                                                   IBAN: Budapest Bank Zrt. HU 30-10101353-26260000-01005008
E-mail: charity@danubecharity.hu                                                                                                                                                                                                                                     Swift code: BUDAHUHB

 Adószám: 19110372-1-43                                                                                                                                                                                                                                 Nyilvántartási szám: 01-01-0012736

Fontosabb eseményeink 2022-ben

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY támogatói tevékenysége 2022 évben

Fontosabb eseményeink 2021-ben

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY támogatói tevékenysége 2021 évben

Fontosabb eseményeink 2020-ban

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY támogatói tevékenysége 2021 évben

DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

Telefon: +36 70 389 7929
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 20. 1. 10/A.                                                                                                                                                                                                                                                       Adószám: 19110372-1-43
E-mail: charity@danubecharity.hu                                                                                                                                                                                                                                                Nyilvántartási szám: 01-01-0012736