2022 év eseményei

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY tevékenysége 2022-ben

Születésnapi megemlékezés

2022. november-december

Születésnapi megemlékezés

2022. október

Díszpolgári cím adományozása

2022. szeptember-október

Petz János diszpolgári címe története

Szederkény szülöttjeként a kanadai élete alatt sem felejtkezett meg a szülőfalujáról, és a végrendeletében egy jótékony célú vagyon megjelölésével kívánt a helyi rászorulókról gondoskodni.

2019.februárban létre jött a Danube Szegénység Ellenes Társaság Alapítvány mely hívatott lett ezt a nemes gondolatot tettekre fordítani.
Évek során a helyiek sok-sok segítséget kaptak az Alapítványtól mely segítség nyújtás a mai napig is folyamatosan működik.
A helyi Önkormányzat is figyelemmel kísérte a munkánkat, amiben az Önkormány szociális irodájának a vezetője Rott Ottóné Magdi is tevékenyen részt vett.
Az alapítvány felvetette azt, hogy a néhai Petz János érdemeit szeretné diszpolgári címmel elismertetni az Önkormányzattal.
Az Önkormányzat napirendre tűzte a diszpolgári cím adományozását, ami jóváhagyásra került, nagy köszönet ezért Maml Balázs polgármester úrnak, Ulbert Renáta alpolgármester asszonynak, Dr. Szlávetz Tamás jegyző Úrnak és nem utolsó sorban a helyi képviselő testületnek.

A diszpolgári cím átadására 2022. szeptember 02. napján a szüreti bálon került sor. Maml Balázs polgármester úr méltatta Petz János érdemeit és az alapítvány munkáját is ismertette a közönségnek, ezután a színpadra hívta az alapítvány jelenlévő képviselőit és Ulbert Renáta alpolgármester, valamint a baranya megyei képviselő úr társaságában és átadta részükre a néhai Petz János poszthumusz diszpolgári címét.
Ezután dr. Szabó György László az alapítvány nevében átvette és megköszönte a díszpolgári emléklapot, valamint az emlékérmeket és biztosította a helyieket a további segítség nyújtásról.

Az ünnepség után az este a továbbiakban kulturális és zenei műsorok keretében telt.

Budapest, 2022.10.03. 

Tisztelt Szederkényiek! 

Az Önkormányzat Képviselőtestülete Néhai Petz Jánosnak a település segítségre szoruló lakóinak önzetlen támogatásáért a „SZEDERKÉNY POSZTUMUS DÍSZPOLGÁRA’’ címet adományozta. A díjat a DANUBE Szegénység Ellenes Társaság kuratóriumi tagjai, Dr. Szabó György László és Szabó Mária vehették át a szüreti rendezvényünkön.
„Petz János 1927-ben született Szederkényben. A II. Világháború után 13 éves korában kivándorolt Ausztriába, majd néhány hónap után Németországba, ahol sajnálatos módon menekült táborba került. Az 1950-es évek elején kivándorolt Kanadába, ahol Vancouver környékén telepedett le, onnantól kezdve John Petz néven lett ismert. Szorgalmas ember volt, akit minden érdekelt, sokat olvasott, tanult. Ingatlan fejlesztéssel kezdett foglalkozni, vagyonát is ezzel alapozta meg az ügyesen kezelt befektetései révén. A hazája és szülőfaluja iránti szeretete késztette arra, hogy végrendeletében egy szegénység ellenes alapítvány létrehozásáról döntött az általa nagyon szeretett Szederkény község időskorú rászorulóinak megsegítésére. Petz János sajnos utódlás nélkül hunyt 2018. augusztus 13. napján. A Magyarországon élő hozzátartozóival szinte a halála napjáig tartotta a kapcsolatot.

Petz Úr akarata 2019-ben teljesült, ekkor jött létre a DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG, amely szervezet jelenleg is alapítványként működik.

Az alapító okiratban lefektetett tevékenységük célja a magyarországi Szederkény település hátrányos helyzetben lévő idősebb lakosai életminőségének javítása, a jövőbeni segítségnyújtás és az idős rászorulókról történő gondoskodás. Az alapítvány évek óta sikeresen végzi ezt a támogató tevékenységet a településünkön. Gyógyszerekkel, vitaminokkal, alapvető élelmiszerekkel, háztartási gépekkel és szükség esetén anyagi forrásokkal támogatják a rászorulókat évek óta több millió forint összegben.”

Településünk rendkívül hálás Petz Úr önzetlen felajánlásáért és a Danube Alapítvány képviselőinek az áldozatos munkájáért. További sok sikert kívánunk!

Tisztelettel: Szederkény Község Önkormányzata 

Diszpolgári beszéd

A tisztelt polgármester úr szavai után engedjék meg nekem is, hogy a Petz János által megálmodott a szederkényi lakosokat segítő alapítvány kezdetét is ismertessem Önökkel és a beszédem zárásaként a helyi Önkormányzat és az alapítvány kapcsolatát is méltassam.

2018 novemberében az irodámban csöngött a telefon és egy ismeretlen kanadai hölgy engem keresett. Bemutatkoztunk egymásnak és a rövid beszélgetésünk folyamán előadta számomra a hívása célját. Ekkor ismertem meg a néhány héttel korábban elhunyt Szederkény község szülöttje Petz János nevét. A hölgy a végrendeletben megnevezett későbbi alapító Luymila Meyers asszony Petz János akaratának megfelelően egy segítséget nyújtó alapítvány megszervezését, jogszerű működésének menetét az alapító okirat szerkesztését kérte tőlem. Miután a részletekben megegyeztünk az alapítónak Magyarországra kellett utazni, amikor is az jövendőbeli kuratóriumi /igazgatósági tagokkal együtt meglátogattuk Petz János szeretett községét.

Az Alapító kérésének megfelelően az Alapítvány 2019. február 07. napján a Fővárosi Törvényszéken bejegyzésre került így jogilag megkezdhette működését.
Hát, hogy is mondjam ettől kezdve a napokkal előbb született szervezet élete érdekesre fordult. Ismerve az internet/ telefonhívások világát sajnos elő fordulnak olyan üzenetek/hívások, melyekben a kommunikációnak nem a becsületes módja kerül előtérben.
Az Alapítvány alapító okiratában tisztán le van fektetve az alapítvány célja, így nem lévén más választásom, mint kurátornak és mint az alapítvány jogi képviselőjének, mint a helyiekkel felvenni a kapcsolatot, hogy a munkánkat a Szederkényiek érdekében minél hatásosabban végezhessük, ahhoz pedig ismerni kell a helyi körülményeket
A Szederkényi önkormányzatot személyesen hívtam fel így az akkori polgármesterrel Hergenrőder János úrral tudtam beszélni, aki érdeklődéssel hallgatott, de végül azt mondta, hogy naponta kap ilyen hívásokat és nem nagyon ad hitel az ilyen csodáknak. Kérésemre azonban lehetőséget adott egy személyes találkozásra velünk, amikor is mind az iratokkal mind általunk elmondottokkal azt a meggyőződést keltettük, hogy a csodák igen is léteznek és amit elősegített az a tény is, hogy Petz János is különösen az idősebb lakósok körében is ismert volt.

Miután a bizalom az Alapítvány és az Önkormányzat között felépült, így a közös munka lassan 4 éve tart. Az Önkormányzat és itt hagy nevezzem meg azokat, akik bizalmukkal az alapítvány munkáját elő segítették és jelenleg is segítik , a teljesség igénye nélkül Hergenrőder János, előző és Maml Balázs jelenlegi polgármester urak, Ulbert Renáta alpolgármester asszony, dr. Szlávitz Tamás jegyző úr, Czigler Zoltán és csapata akik az ajándékok összeállításában és azok kiszállításában jeleskedtek , és az általunk nagyon tisztelt és szeretett Rott Ottóné Magdi, akinek személyével az alapítvány olyan segítséget kapott, ami nélkül, különösen a távolságot is ide számítva az alapítványi munka sokkal nehezebb lenne.
Ezúton köszönöm meg Önöknek és Önkormányzati képviselőtestület tagjainak jóváhagyó döntését is, aminek eredményeképpen Petz János személyét ismertető emléktáblát engedélyezett kihelyezni a templom melletti parkban, ahol a helyiek a hálájukat leróhatják jótevőjüknek, majd Petz János jótékonysága elismeréseképpen a község diszpolgárává avatta Őt. Itt szeretném kiemelni Stiefel Jánosné Márta önkéntes és önzetlen segítségét, aki biztosította Petz János emléktáblájának a rendszeres karbantartását és díszítését. Mindannyiuknak hálásan köszönjük a szíves közreműködését.

Tisztelettel és köszönettel Önök iránt, az alapítvány elnöke és kuratóriuma nevében.


dr. Szabó György László 

Születésnapi megemlékezés

2022 szeptember

DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

Telefon: +36 70 389 7929
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 20. 1. 10/A.                                                                                                                                                                                                                                                       Adószám: 19110372-1-43
E-mail: charity@danubecharity.hu                                                                                                                                                                                                                                                Nyilvántartási szám: 01-01-0012736