Kik vagyunk

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY létrejöttének a története

DSZET

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY (rövidítve DSZET) egy jótékonysági szervezet, amelynek célja Szederkény község idős, alacsony jövedelmű, anyagi támogatásra, segítő kézre megértésre szoruló polgárainak segítése kényelmük, egészségük és jó közérzetük javítása érdekében a következő években. Az Alapítványt 2019. február 7-én jegyezték be a Fővárosi Bíróságon.

A jótékony célú alapítvány létrehozásáról néhai PETZ JÁNOS végrendeletében rendelkezett. PETZ JÁNOS Szederkényből származott, és életútja fiatalként Kanadába vezetett, de a kinti élete folytán sohasem felejtette el szülőfaluját és szeretteit. Ez a hűség és szeretet szülőfalujának iránt és az idősödő, segítségre szoruló lakói megsegítése késztette arra, hogy meghozza ezt a nagylelkű döntést.

Ez a hűség és szeretet szülőfalujának iránt és az idősödő, segítségre szoruló lakói megsegítése késztette arra, hogy meghozza ezt a nagylelkű döntést.

Az Alapítvány kezdeti munkája

  • helyi képviselet biztosítása 
  • együttműködési megállapodást kössön a helyi önkormányzat vezetésével 
  •  készítsen listát Szederkény kedvezményezettjeiről, akiknek a jótékonysági szolgálat segítséget nyújt
  • megismertesse az alapítványi munkát Szederkény szegény idős lakosságával
  • érdeklődni a rászoruló idősek lényeges igényeiről 
  •  készítsen stratégiát az adománygyűjtéshez
  • események közzététele a helyi újságokban 
  • honlap létrehozása, amely tájékoztatja a nyilvánosságot az Alapítvány jótékonysági rendezvényeiről és tevékenységeiről

Néhai Petz János személye, élete röviden


Néhai Petz János 1927. július 07. napján Szederkény községben született. A II. Világháború befejezésekor 13 éves korában elhagyta Magyarországot és kivándorol Ausztriába, majd néhány hónap után tovább vándorol Németországban, ahol a háború után a menekültek fogadására kialakított menekült táborba került elhelyezésre.

Az 1950 évek elején kivándorol Kanadába, ahol a nyugatkanadai Vancouver város környékén telepedett le, onnantól kezdve John Petz néven lett ismert. 

Petz János fiatal emberként érkezett ki Kanadába. Szorgalmas ember hírében állott, akit minden érdekelt, sokat olvasott, tanult, fejlesztette magát. Kipróbálta a tehetségét az ingatlan fejlesztés terén is, az ingatlanok iránt kifejtett érdeklődése alapozta meg a későbbi vagyonát a jól kezelt befektetései révén.

Petz János a Magyarországon élő hozzátartozóival, közel a halála napjáig tartotta a kapcsolatot. Sajnos Petz János utódlás nélkül halt meg 2018. augusztus 13. napján.  

Szülőfaluja, Szederkény község lakóiról való gondoskodása

Petz János Kanadában jó körülmények között élt, ezért elhatározta, hogy végrendeletben a vagyona egy része erre a célra történő felhasználásával egy szegénység ellenes alapítvány létrehozásáról fog rendelkezni, a fiatal korában elhagyott, de általa azóta is nagyon szeretett Szederkény község időskorú rászorulóinak megsegítésére, ezzel is könnyebbé akarván tenni sorsukat.

Szederkény község Baranya megyében az 57. számú főút mentén Pécs és Mohács között a Karasica patak jobb és bal partján egy völgyben helyezkedik el.

A község több mint 745 éves múltra tekint vissza, a falu először 1272-ből származó Árpádkori oklevélben szerepelt, amelyben Szolnok (Zoulnuk) nembeli Péter V. István királytól engedélyt kapott, hogy Szederkényt a Szent keresztről elnevezett templomával együtt a nyulak szigeti (ma Margit-sziget) apácákra hagyja. Az okmány említi, Nyomja Szederkény felé eső hídját, amely a Krassó vagy Karasó (ma Karasica) patakon vezetett át. Valószínűsíthető, hogy a település a 13. század közepén jöhetett létre a tatárjárás után. A 15. századig az Óvári család, a 16. században Török Bálint, a 17. században Zrínyi Ádám birtoka volt. A 18. század elején a birtokviszonyok rendezése után Szederkény a pécsváradi apátsághoz került. A régi feljegyzések alapján Zederkyn és Namja, később Szederkény és Nyomja néven szerepelt. Az említett két település a II. világháború után 1948-ban egyesült Szederkény néven. 

Szederkény

Szederkény a térképen.

Szent-Lőrinc templom

Szederkény madártávlatból

Az Alapítvány és tevékenysége

Petz János akarata 2019. február 7. napjával teljesült, megalakult és bejegyzésre került a DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 20. 1.em.10A) amely szervezet alapítványként fejti ki az alapító akarata szerinti segítő tevékenységeit.

Az Alapítvány tagjai:

LUYDMILA MEYERS alapító a kuratórium elnöke
SZABÓ MÁRIA ERZSÉBET kuratóriumi tag
Dr. SZABÓ GYÖRGY LÁSZLÓ kuratóriumi tag

A missziónk: a magyarországi Szederkény település hátrányos helyzetben lévő idősebb lakosai életminőségének javítása, a jövőbeni segítségnyújtás és az idős rászorulókról történő gondoskodás.Szederkény Város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője és szociális munkás segítsége.

Az Alapítvány ügyvezető igazgatói köszönetüket fejezik ki az önkormányzat igazgatási szervének, amiért segítő kezet nyújtott a Szeretetszolgálatnak az ajándékadományok szétosztásában a város hátrányos helyzetű idősei között. Különösen Ulbert Renáta alpolgármester asszonynak, Dr. Szlávecz Tamás főjegyzőnek és nem utolsósorban Rott Ottóné Magdi asszonynak, aki a logisztikát szervezte és az élelmiszercsomagok kiosztásában segédkezett.

Külön köszönet a CBA élelmiszerbolt vezetőjének, Czigler Zoltán úrnak és csapatának az ajándékcsomagok ingyenes elkészítésében és kiosztásában.

A fent említett tisztek együttműködése és segítsége nélkül nagyon nehéz lett volna ezt a küldetést teljesíteni.

Az Alapítvány ügyvezető testülete köszönetét fejezi ki Szederkény korábbi polgármesterének, Hergenrőder János úrnak, aki a város közigazgatási szerve nevében 2019-ben együttműködési megállapodást kötött a Duna Szegénységellenes Társadalmi Alapítvánnyal. 

KÜLDETÉSÜNK

DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány 2019. február 07. napján történt a Fővárosi Törvényszék általi hivatalos bejegyzését követően, a DSZET Igazgatói felvették a kapcsolatot a néhai Petz János szülőhelye, Szederkény Község Önkormányzatával, hogy megismertessék velük az Alapítvány céljait. Rendkívül pozitív találkozóra került sor, melynek eredményeként együttműködési megállapodást írt alá a Danube Szegénység Ellenes Társaság Alapítvány és Szederkény Község polgármestere.

Rott Ottóné Magdi a községi Önkormányzat szociális előadója, felajánlotta, hogy helyben képviseli az Alapítványi szolgálatot. A Polgármester Úr a községháza épületében nagylelkűen az Alapítvány rendelkezésére bocsátott egy irodahelyiséget, ahol Magdi találkozhat a leendő kedvezményezettekkel, hogy előadják részére a konkrét igényeiket.
Szederkényben tett látogatásuk alkalmával az igazgatók megismerkedtek a községgel, majd a helyszínen azonnali készpénz segítséget osztottak ki néhány részoruló idősnek, akiket a város polgármestere irányított hozzájuk.

Az Alapítvány karitatív tevékenységét átmenetileg fel kellett függeszteni, amig a DSZET működését lehetővé tevő pénzügyi alapok kialakításra kerülnek és az alapítvány vagyona hozzáférhetővé vált. 


A HELYI LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA AZ ALAPÍTVÁNY LÉTEZÉSÉRŐL

A községi önkormányzati kiadvány és a helyi újság is cikket közölt a Danube Szegénység Ellenes Társaság Alapítványról és küldetéséről, melynek célja a rászoruló szederkényi idősek megsegítése, akiknek ezek után az alapítványhoz is lesz lehetőségük fordulni.
A DSZET, Magdi helyi képviselőjének közreműködésével a néhai Petz János végrendeletében lefektetetteknek megfelelően az Alapítvány felkereste a helyi idős és segítségre szoruló lakosokat és felajánlotta részükre az Alapítvány segítségét.

Az idősek szükségleteiről információkat gyűjtöttek, amelyek alapján elsősorban az élelmiszerek, gyógyszerek, egészségügyi termékek, tűzifa, háztartási gépek és a lakásukon beüli kisebb javításokra voltak részükről előadott igények.
2020. év késő őszére az Alapítvány pénzügyi helyzete biztossá vált miután, DSZET olyan anyagi helyzetbe került, hogy megkezdhette az adományok osztását a kedvezményezettek között.

A DSZET első jelentősebb jótékonysági tevékenysége volt, hogy megszervezte és minden Kedvezményezettnek kiosztotta a finomságokkal teli karácsonyi ajándék kosarakat. A kosarakat személyesen kézbesítették minden idősnek még karácsonyi ünnepek előtt. Örömkönnyeket hullattak az ilyen kedvesség láttan, amely lehetővé tette, hogy az ünnepi időszakban rengeteg egészséges étel díszítse a rászoruló idősek ebédlő asztalát.
A covid-19 vírus fertőzöttjei 2021 első hónapjaiban törendő megemelkedése miatt az Alapítvány C-és D-vitamint szétosztásáról gondoskodott, hogy a kedvezményezettek erősítsék az immunrendszerüket a fertőző betegséggel szemben.

Az éves napirend része, hogy az igazgatók és Magdi, a Szeretetszolgálat képviseletében minden időskorú rászorultat meglátogatnak, hogy születésnapjuk alkalmából gratuláljanak, és születésnapi üdvözlőlapban helyezett készpénzes ajándékot adjanak át részükre. A kedvezményezettekre való megemlékezés születésmapjukon különleges pillanat számukra, lehetőséget adva számukra, hogy megosszák a Szeretetszolgálat igazgatóival mindennapi örömeiket és bánataikat, valamint megismertessék sajátos igényeiket. Az ilyen személyes kapcsolat szívmelengető és biztonságot ad ezeknek az időseknek különösen az egyedül élő személyeknek.
2021. év folyamán az Alapítvány a kedvezményezetteknek szükség szerint gyógyszereket, fizioterápiás kezeléseket, egészségügyi termékeket, élelmiszereket és háztartási eszközöket adományozott.

2021. évi húsvéti ünnepek alkalmából az Alapítvány szépen feldíszített húsvéti finomságokkal teli ételkosarakat osztott ki a rászoruló időseknek ezzel is segítve nekik, hogy az ünnepi ételek asztalaikra kerüljenek.
Az alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri a szederkényi idősek szükségleteit és mellette segítségben részesíti az új, segítségre szoruló kedvezményezetteket is.

EZ A MI KÜLDETÉSÜNK 

Hogyan segíthet

Így segítheti a DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY küldetését

Az alapító akaratának és az alapítvány missziójának megfelelően az életminőségük javítása céljából a helyi időskorú rászoruló személyeket segíteni kívánja, ezért bátorítani szeretnénk mindenkit, hogy keresse meg szervezetünket a 06-70-389-7929 telefonszámon vagy e-mailben a charity@danubecharity.hu címen vagy személyesen az Önkormányzati épületben Rott Ottóné Magdit, aki helyben meghallgatja a segítségre szorulókat igényeit.

Az alapítványunk nyitott az adományok fogadására legyen az pénzbeli vagy természetbeni adomány. Kérjük az adományozni kívánókat, hogy az alapítvány képviselőivel vegyék fel a kapcsolatot. 

Adományozás

Jótékonykodó Alapítványunk felkeres minden Hivatásbelit, Vállalkozót, Üzletembert, Jóakaratú Hölgyet és Urat, bárhol is legyen lakóhelyük ebben globális világunkban, hogy kérésünkre anyagilag vagy más módon támogassa Szederkény község rászoruló időseit.

A Danube Szegénység Ellenes Társaság Alapítvány küldetése valóban, hogy segítse a szegény és hátrányos helyzetű idős szederkényi lakókat életminőségük javításában hátralévő életéveikben, és a legelőnyösebb módon gondoskodjon róluk, például gyógyszerekkel, vitaminokkal, élelmiszerrel és egyéb alapvető anyagi forrásokkal ezzel is támogatva őket a mindennapi életükben.

Biztosíthatjuk Önöket, hogy az Önök jószándékú és nemes közreműködése minden bizonnyal melegséget hoz a kedvezményezettjeink listáján szereplő idős emberek szívében.

Együttérzéssel hallgattuk ezeknek a szegény sorsú idős hölgyeknek és uraknak a megpróbáltatásait, és a kedvesség legkisebb gesztusa is mindig hálakönnyeket csal a szemükbe.

Az Önök adománya nagyban segíti Jótékonysági küldetésünk teljesítését.

Kérjük a segítő szándékú hozzájárulását az Alapítvány Budapest Bank, 1139 Budapest, Váci út 193. által vezetett számlaszámra szíveskedjen utalni: 10101353-26260000-01005008

DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY


Telefon: +36 70 389 7929                                                               Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10101353-26260000-01005008
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 20. 1. 10/A.                                         IBAN: Budapest Bank Zrt. HU 30-10101353-26260000-01005008
E-mail: charity@danubecharity.hu Swift code: BUDAHUHB                               Adószám: 19110372-1-43 Nyilvántartási szám: 01-01-0012736

A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY támogatói tevékenysége 2023 évben
A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY támogatói tevékenysége 2022 évben
A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY támogatói tevékenysége 2021 évben.
A DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY támogatói tevékenysége 2020 évben

Kapcsolat

DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

Telefon

+36 70 389 7929

E-mail

charity@danubecharity.hu

Cím

1092 Budapest, Ráday utca 20. 1. 10/A.  

Munkaidő

9:00 - 17:00

Adószám

19110372-1-43

Nyilvántartási szám

01-01-0012736

© DANUBE SZEGÉNYSÉG ELLENES TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

Telefon: +36 70 389 7929                                                                                                                              
Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 20. 1. 10/A.                                                                                                   Adószám: 19110372-1-43
E-mail: charity@danubecharity.hu                                                                                                       Nyilvántartási szám: 01-01-0012736